TƏHSİL PROQRAMLARI (İXTİSASLARI)

BAKALAVRİAT PROQRAMLARI

Balıqçılıq*
Zoomühəndislik*
*Yalnız dövlət sifarişi əsasında

MAGİSTRATURA PROQRAMLARI

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi
Zootexniklik

DOKTORANTURA VƏ DİSSERTANTURA PROQRAMLARI

Xüsusi zootexniya
Heyvandarlıq məhsullarının istehsalı texnologiyası
Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması
İxtiologiya